CrossFit Kids un Teens treniņi

DROŠI, EFEKTĪVI, DAUDZPUSĪGI UN AIZRAUJOŠI TRENIŅI BĒRNIEM SERTIFICĒTA CROSSFIT KIDS TRENERA VADĪBĀ.

CrossFit Urban Tribe piedāvā nu atpazīstamību guvušos vispārējās fiziskās attīstības funkcionālos treniņus bērniem  divās vecuma grupās. Treneres Daces vadītie treniņi ir guvuši lielu piekrišanu gan bērnu gan vecāku vidū.

 • CrossFit Kids ir vispārējās  fiziskās attīstības programma bērniem, kura ir droša, efektīva un galvenais ļoti aizraujoša. Ar šo treniņu programmu tiek uzlabota  ne tikai jūsu bērna vispārējā fiziskā sagatavotība, bet arī tiek dota iespēja bērnam pašam augt, izglītoties, attīstīties un veidoties, uzticoties sev un savām spējām.
 • Caur mainīgu un ļoti daudzpusīgu treniņu un nodarbību sistēmu mēs jūsu bērnam pašam saprast, cik labi ir būt veselam, aktīvam un spēcīgam.
 • Treniņos tiek attīstītas visas fiziskās īpašības – spēks, ātrums, izturība, lokanība un koordinācija.
 • Sertificētu un apmācītu treneru vadībā bērni kļūs spēcīgāki, izturīgāki, drošāki, pašpārliecinātāki un veselāki.
 • Rekomendējošais vecums 11-19 gadi.
 • Treniņi paredzēti gan jauniešiem, kas ar sportu ir uz “Jūs”, gan tiem, kas ar sportu ir uz “Tu”. Treneri palīdzēs un pielāgos intensitāti un vingrinājumus katra jaunieša spējām un sagatavotībai.
 • Šo nodarbību pamatā  funkcionālās kustības tehniskais izpildījums, jautrība un mainīgā treniņa dinamiskums.
 • Apmeklējot šīs nodarbības jaunieši nostiprinās ne tikai stāju un iekšējo muskulatūru, bet arī pilnveidos un uzlabos savas fiziskās īpašības – ātrumu, spēku, sirds un muskuļu izturību, lokanību un veiklību.
 • CrossFit KIDS Juniors – Pirmskola (vecumā no 3-5 gadiem).
 • CrossFit KIDS – Skolēni (vecumā no 5-10 gadiem).
 • CrossFit TEENS – Skolēni (vecumā no 11-19 gadiem)
 • Veseli, priecīgi, veiksmīgi bērni.
 • Droša un pozitīvām emocijām pilna treniņu vide.
 • Veselība, daudzpusīga fiziskā sagatavotība.
 • Katrs vesels un aktīvs bērns ir uzvarētājs!
 • 3 treniņi nedēļā katrai vecuma grupai.
 • Jaunu funkcionālo kustību apguvi (rāpšanās virvē, pievilkšanās, stāvēšana uz rokām, svarcelšana (atbilstoši vecumam), mākslas vingrošanas elementi u.c.).
 • Uztura mācību.
 • Katra bērna personīgo spēju attīstīšanu.
 • Rotaļas un jautrību.
 • Vispārējās sagatavotības testus.
 • Speciālus treniņus bērniem, kuri specializējas citā sporta veidā.